Kridthuset

I 2018 stiftedes foreningen Kridthusets Venner. (Klik på navnet for at se de seneste nyheder) Det er muligt at være medlem af forening, uden også at være medlem af Sct. Georgs Gildets lokalforeninger.
Foreningens formål er bevarelse af Kridthuset, som et udflugtsmål for spejdere og skoleklasser. Henvendelse om foreningen kan ske til Per Sørensen - Mob.: 6179 4064. Udlejning: kontakt Else Sudergaard - Mob.: 2345 9815 - else(a)sudergaard.dk

CVR-nr. 39 74 30 35

Lidt om vore aktiviteter
Kridthuset blev købt af Sct. Georgs Gildet i Middelfart i 1961, og det vedligeholdes af foreningen Kridthusets Venner.
I gennem årene har Sct. Georgs Gildet i Middelfart ydet økonomisk støtte til forskellige bygning/renovering af spejderhuse, støtte til spejder lejrdeltagelse og forskellige humanitære formål.

Hvem er Sct. Georgs Gildet?
Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere samt spejderinteresserede, som har sat som mål at virkeliggøre ordene: ”en gang spejder – altid spejder” ved at være et samlingssted for voksne, der ønsker at leve efter spejder- og gildeidealerne.
Sct. Georgs Gilderne blev startet i 1933 og der findes ca. 150 gilder rundt i landet.
Gildebevægelsen er en international organisation med medlemmer i ca. 65 lande.
Flere oplysninger findes på www.sct-georg.dk

Idegrundlag og formål
Sct. Georgs Gilderne i Danmark har baggrund i spejderbevægelsens principper og er et fælleskab for voksne.
Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og omsætte dem i praksis.
Medlemmer vil i fællesskab aktivt arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og deltage i løsninger af humanitære og samfundsmæssige opgaver.

Velkommen til Kridthuset


Kridthuset


Sct. Georgs Gildet i Middelfart fik Kridthuset ved Føns strand overdraget i 1961 af byens juletræskomite mod at overtage gælden i huset – et sparekasselån på 19.000,- kr.

Kridthuset ligger på en lejet grund, der tilhører Wedellsborg Gods.

Huset var i sin tid en feriekoloni kun for kommunens skolebørn.

Denne klausul er nu ændret så også spejdere samt foreninger, der arbejder med børn og unge kan bruge stedet.